0

Over de Schelft

Zorgboerderij De Schelft biedt zowel aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel(NAH), lichamelijke- en/of verstandelijke beperking en ouderen een breed scala van mogelijkheden voor dagbesteding.
Op De Schelft kunnen echter ook mensen terecht met een andere achtergrond; het belangrijkste is dat wij de zorgvraag van een nieuwe deelnemer kunnen beantwoorden. Na een intake gesprek spreken we een proeftijd van 8 dagen af; na die periode kunnen beide partijen besluiten al dan niet verder te gaan.

Het belangrijkste deel van de activiteiten is agrarisch gericht. Dit betreft zowel de directe agrarische activiteiten (zoals de verzorging van dieren, moestuin en siertuin) als de daarvan afgeleide activiteiten (bijvoorbeeld de verwerking van agrarische producten, zoals het maken van jam van vruchten). Daarnaast bieden wij mensen ook de gelegenheid om te klussen in de schuur of creatief bezig te zijn in het atelier.

Door alle activiteiten heen loopt als een rode draad, dat onze deelnemers genieten van hun dagbesteding. Afhankelijk van hun mogelijkheden en beperkingen kan genieten betrekking hebben op het actief participeren in activiteiten, zelf verantwoordelijkheid dragen voor kleine dagelijkse taken of gewoon het genieten van het erbij zijn, het kijken, het meebeleven en het krijgen van persoonlijke aandacht daarbij.
Deelnemers worden naar hun mogelijkheden gestimuleerd om actief te participeren in het dagprogramma. Daarnaast kunnen zij individuele activiteiten ontplooien, o.a. op het gebied van handvaardigheid en creativiteit.

De Schelft is lid van de Federatie Landbouw en Zorg.
Voor meer informatie over deze vereniging kunt u terecht op www.zorgboeren.nl