0

Doelgroepen

Doelgroepen

Binnen het dagbesteding programma is plaats voor mensen met o.a. een niet aangeboren hersenletsel (NAH),lichamelijke en/of verstandelijke beperking en ouderen. Wij beperken ons niet tot een bepaalde doelgroep. Het belangrijkste is dat de zorg aansluit bij de vraag van de deelnemer en dat iedere deelnemer zich binnen de setting van onze zorgboerderij kan ontwikkelen en zich er vertrouwd voelt.

Voor alle deelnemers worden optimale voorzieningen getroffen. Alle activiteiten kunnen worden aangepast aan individuele mogelijkheden en wensen.

Belangrijk is dat onze deelnemers affiniteit hebben met het soort activiteiten dat op de zorgboerderij kan worden aangeboden.

Doelstelling

Op de zorgboerderij worden agrarisch gerichte activiteiten aangeboden, die tot doel hebben aan te sluiten bij de individuele behoeften aan dagbesteding. De activiteiten kunnen als arbeidsmatig worden gezien. In de begeleiding wordt een beroep gedaan op individuele mogelijkheden en wordt geprobeerd om aanwezige competenties te ontplooien. Dit krijgt vorm door passende werkzaamheden en activiteiten aan te bieden waarbij steeds oog is voor veranderingen in de individuele ontwikkeling en behoeften.

Het activiteiten aanbod is gericht op een realistisch verwachtingspatroon dat past bij de mogelijkheden van de deelnemer.
Wanneer een deelnemer vraagt om productgerichte werkzaamheden wordt dit in het programma opgenomen tenzij het niet past binnen het aanbod van de zorgboerderij.

Gestreefd wordt naar een gezond evenwicht tussen werk en dagbesteding.