0

Atelier

Het atelier wordt multifunctioneel gebruikt. De deelnemers kunnen hier zelfstandig activiteiten ontplooien. Die activiteiten omvatten verschillende vormen van handvaardigheid, zoals tekenen en schilderen, boetseren, werken met papier en gips, het maken van mozaïek , het gieten van beton, figuurzagen etc. Ook zijn er mogelijkheden om te puzzelen, te lezen of simpel te luisteren naar muziek.
Het atelier wordt ook gebruikt voor het verkoop klaar maken van producten als potjes jam, zakjes walnoten, etc.