0

Donateurs

Onder donaties verstaan wij éénmalige giften. Deze giften kunnen zowel de schenking van een geldbedrag betreffen als de schenking van een gift in natura.
Op de zorgboerderij kunnen wij veel gebruiken. Wat bij u overtollig is kan bij ons misschien weer een goede functie krijgen. Te denken valt aan (tuin)gereedschap, materialen voor handvaardigheid, speelgoed, etc.
Op deze pagina melden wij met plezier al onze donateurs. Wij doen dat echter niet zonder uw toestemming.

 

 Donateur Plaats Donatie
 Riel  Shetland Pony
Rabobank Baarle Nassau Subsidie voor aanschaf plantenkas en tillift